fbpx

алаш автономиясы

Сұлтан Хан Аққұлы. Ұят-ай!

Сұлтан Хан Аққұлы. Ұят-ай!

Abai.kz ақпа­рат­тық пор­та­лы­ның элек­трон­ды пошта­сы­на бел­гілі ала­шта­ну­шы Сұл­тан Хан Аққұлы­ның “Ұят-ай!” деген мақа­ла­сы келіп түсті. Мақа­ла­да Сұл­тан Хан Аққұ­лы ғалым Мәм­бет Қой­гел­ді жетек­шілік етіп, жур­на­лист Болат Мүр­сәлім түсір­ген «Алаш туы астын­да» атты деректі фильм­де айты­ла­тын “Жари­я­лан­баған авто­но­мия” тура­лы пікір­ге қар­сы­лық біл­діреді. Біз осы мате­ри­ал­дың бір әрпін де өзгерт­пей оқыр­ман наза­ры­на ұсы­ну­ды жөн сана­дық. Қар­сы тарап­тың айтар […]